Sex met kinderen niet langer strafbaar? - Wat vindt u van dit wetsvoorstel?

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

In de Tweede Kamer is deze week rumour ontstaan rond het voorstel van minister Korthals Altes om seksuele omgang van ouderen met kinderen vanaf twaalf jaar niet langer strafbaar te stellen. Die leeftijdsgrens ligt nu op zestien jaar. Seksueel contact met kinderen ouder dan twaalf jaar zou alleen strafbaar zijn, als het tot stand is gekomen door middel van "verleiding". Bijvoorbeeld door het aanbieden van cadeautjes. Ook mag er geen sprake zijn van dwang. Maar als het kind vrijwillig een relatie met een ouder iemand aangaat, zou dat niet langer wettelijk strafbaar zijn.

Veel Tweede Kamerleden, vooral van het CDA en de kleine rechtse partijen, vinden dat er geen sprake kan zijn van een gelijkwaardige verhouding tussen kinderen van twaalf tot zestien jaar en meerderjarigen. In feite zou er dus altijd sprake zijn van een dwang- of overwichtssituatie.

We zijn nu benieuwd hoe u hierover denkt. Vindt u dat de grens verlaagd mag worden tot twaalf jaar? Of vindt u dat deze op zestien jaar moet blijven staan? En bent u het ermee eens dat er nooit sprake kan zijn van een gelijkwaardige verhouding tussen kinderen en meerderjarigen. Schrijf ons wat u van deze zaak vindt: Pagina Vrouw. Postbus 376, 1000 EB Amsterdam.

bron: 'Sex met kinderen niet langer strafbaar? - Wat vindt u van dit wetsvoorstel?'; Van onze redactie vrouw; Telegraaf; 9 november 1985