Tienerseks - De onzedelijke ommezwaai van de VVD

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Ergens tussen de zevenenveertigste en achtenveertigste kruisraket glipte de nieuwe zedelijkheidswetgeving door de ministerraad. Vrijwillige seks was voortaan toegestaan, vanaf twaalf jaar. Gezinsminister Brinkman kwam er te laat achter. VVD fractieleider Nijpels wachtte tot de stem des volks had gesproken, en ging toen om. Want verontruste ouders in de armen van het CDA jagen - dat ging hem echt te ver. Dus werd Korthals Altes' lichtzinnige voorstel weer geschrapt. Of mag het toch, maar dan vanaf je veertiende? [...]

De liberale kindervriend [Ed Nijpels], die laatst nog Sky Channel-videoclips vol seks en geweld als toppunt van moderne cultuur omschreef, liet zich nu na het eerste zuchtje kritiek uit het land als een omgekeerde koning Willem II in één nacht van liberaal tot conservatief bekeren. Reacties van ouders die zich met bang gemoed afvroegen 'Wat er straks met mijn dochter of met mijn zoon van twaalf of dertien jaar gaat gebeuren', kon Nijpels zich wel indenken, verklaarde hij in het radioprogramma 'Met het oog op morgen'. [...]

'Op de zondag na het kabinetsbesluit,' vertelt [Aad] Kosto, 'werd ik opeens door allerlei journalisten gebeld om een standpunt. Ik heb toen tamelijk positief gereageerd. Maar dat was een persoonlijke reactie. Ik wilde de PvdA niet binden.' Soms wint de slangenmens het van de politicus, en zo ook nu. Want Kosto, die zelf positief tegenover Korthals Altes' vrije seks voor tieners stond, vult aan: 'Later is er een persbericht van de fractie verschenen, dat afhoudender was. Dat was een heel evenwichtig, goed standpunt. Misschien wel omdat ik er niet bij betrokken was.' [...] [Kosto:] 'Ik persoonlijk had vrije seks vanaf veertien jaar een goed compromis gevonden. Maar goed.' [...]

[Ineke Haas-Berger:] 'Neem een meisje van dertien, dat nog niet echt wil. Zij is verliefd op de aanvoerder van de voetbalclub, die zelf negentien is. Zij is apetrots, want iedereen wil die jongen, en zij is uitverkoren. Dan kan zij geneigd zijn aan voorstellen toe te geven waar zij nog niet aan toe is, om dat jong niet te verliezen. Het gaat om kindjes van twaalf!' [...]

Toch was het een CDA'er die aan de wieg van het omstreden voorstel stond: oud-minister van Justitie Job de Ruiter. [...]

De stimulans [voor Korthals Altes] om er toch mee door te gaan, kwam uit een andere hoek en had zeer zakelijke, pragmatische gronden: de vervolgingsofficieren van het Openbaar Ministerie wilden van de strafbaarstelling af, omdat zij wel ernstiger delicten aan hun hoofd hadden. Als een jongen van vijftien iets met een meisje van dertien had, werd dat in de praktijk toch niet vervolgd. Was het dan niet zo verstandig om de betreffende bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen? [...]

[M]aar vooral via de pagina 'Vrouw' in De Telegraaf, die zelfs de moeite had genomen een lezersoproep over Wat vindt u van seks met kinderen?' te plaatsen. Enige dagen later kon de redactie tevreden melden dat die oproep 'de gemoederen hevig verhit heeft'. Talloze woedende reacties kwamen erop binnen. [...] In die hetze-achtige sfeer begon de PvdA, principieel als altijd, zich te beraden. ('We hadden de commotie over incest en over de kinderporno al gehad. Nu schrok iedereen zich rot,' zegt PvdA-kamerlid Jeltje van Nieuwenhoven, die onder meer de zedelijkheidswetgeving in haar portefeuille heeft. 'We reageerden misschien te veel op de publieke opinie, of op wat men dacht dat de publieke opinie was. Je moet natuurlijk wel uitkijken voor christelijk fundamentalisme.') [...]

Fractieleider Nijpels had het er moeilijk mee. Niet alleen omdat hij in een vroeger bestaan juist voor de rechten van minderjarigen had geijverd, maar ook omdat hij Len Rempt al had gemachtigd op de tv volmondig 'ja' tegen het wetsvoorstel te zeggen, en haar nu moest desavoueren. [...] Blijft staan dat Ed Nijpels zijn partij uit electorale beweegredenen gevrijwaard heeft voor het verwijt dat vieze oude mannen zich van de VVD straffeloos aan ongerepte kinderzielen mogen vergrijpen.

bron: Artikel 'Tienerseks - De onzedelijke ommezwaai van de VVD' door Ben Heinrichs & Max van Weezel; Vrij Nederland; Jaargang 46; 30 november 1985