Tijdgeest niet mee, rechter niet mee

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De rechtbank in Assen verbood en ontbond de vereniging gisteren per direct. Niet omdat de vereniging aanmoedigt tot het plegen van strafbare feiten - dat doet ze in ieder geval niet openlijk - maar omdat het uitspreken van de wens om legaal seksuele relaties met kinderen te mogen onderhouden, ingaat tegen de openbare orde. [...]

De vrijere seksuele moraal van de jaren zestig en zeventig leidde in 1991 zelfs tot een wetswijziging die het mogelijk maakte seksuele relaties te hebben met kinderen van twaalf tot zestien. Seks met een kind vanaf twaalf jaar zou alleen nog worden vervolgd als iemand een klacht indiende. Het derde kabinet-Lubbers (CDA, PvdA) tekende ervoor. De wetswijziging kwam voort uit het idee dat kinderen van 12 tot 16 over hun eigen lichaam zouden moeten kunnen beschikken, maar werd in 2002 weer teruggedraaid. Seksuele handelingen met jongeren tot zestien jaar zijn sindsdien weer strafbaar, ook als niemand klaagt. En het CDA van nu is één van de voorstanders van een verbod op de pedofilievereniging.

bron: Artikel 'Tijdgeest niet mee, rechter niet mee' door Merel Thie (Redacteur Justitie); nrc.next; 28 of 29 juni 2012