Transseksualiteit

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het is medisch verantwoord om daarvoor in aanmerking komende transseksisten (mensen die lichamelijk van een ander geslacht zijn dan ze zich voelen) lichamelijk aan te passen. Wanneer iemand van geslacht is veranderd, moet dat ook in zijn of haar geboorteakte veranderd worden. Allicht, zou je zeggen. Je lichaam zal toch maar van een man in een vrouw veranderd zijn, en je wordt nog opgeroepen voor militaire dienst, of voor iets anders waar je geboorteakte mee te maken heeft! Toch kan dat in Nederland nog. Om zoiets te verhinderen moet de wet gewijzigd worden. Daarom is het erg belangrijk, dat een kommissie uit de Gezondheidsraad in haar onlangs uitgebrachte interimadvies aan de minister van Volksgezondheid het bovenstaande duidelijk stelt. Doorslaggevend voor de geslachtsaanduiding moet zijn "tot welk geslacht iemand zich voelt behoren". Wanneer uit een gedegen onderzoek blijkt dat men van een bepaald geslacht wil zijn en het lichaam is medisch zover mogelijk aangepast, dan moet ook de geboorte-akte daarvan blijk geven.

bron: 'Trans seksualiteit'; Sekstant; februari 1978