Troje

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het is leuk van De Telegraaf om jarenlang alle middelen te propageren in de strijd tegen de misdaad, het terrorisme en de locale pedo, maar daarmee zijn ze medeverantwoordelijk voor de sfeer waarin de overheid de controlemogelijkheden zich toe kon eigenen. Hardwerkend-Nederland, de Wildersproleten en "Wakker" Nederland zijn niet geïnteresseerd in een vrije pers of een scheiding der machten, laat staan dat ze bezorgd zijn om hun eigen privacy of die van anderen. De vijand, dat is immers altijd de ander, daar kun je niet hard genoeg tegen optreden.

bron: Artikel 'Troje' door Frans Smeets; www.frontaalnaakt.nl/archives/troje.html; Frontaal Naakt; 3 augustus 2009