Twee boeken over kinderen, internet en seks

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het boek [Verliefd op internet] vertelt niet direct dat het onderzoek niet representatief was, slechts in een bijzinnetje verderop. Dat is verkeerd. Te meer, daar het boek deze sensatie-opsmuk niet nodig heeft. De portretten van jonge verliefden, prachtig gefotografeerd, geven een milder beeld. Met als uitzondering dat van een 14-jarig meisje dat een gewenste relatie kreeg met een 36-jarige pedo. Waarmee dit onderwerp een scherp randje krijgt, niet nader uitgewerkt overigens. [...]

Maar angst is een slechte raadgever, zo leren ouders in [het boek] 'Verliefd op internet'. En monter vervolgt het: "Natuurlijk gebeuren er ongelukken in de digitale wereld, en inderdaad neemt hun aantal toe (vanwege de snelle groei van de digitale bevolking), maar de meeste kinderen kunnen toch redelijk veilig over straat zonder overreden of verkracht te worden." [...]

De behandelde boeken verschillen hemelsbreed. 'Verliefd op Internet' is van een is een BNN-achtige frisheid van aanpak ('neuken doe je zo') die bij tijd en wijle overhelt (kijk ons hier eens fijn luchtig mee omgaan). Maar het is onderhoudend, goed geschreven, beklijft en biedt een steun in de rug van opvoeders. 'Vet Veilig Internet!' is meer Peter R. de Vries, maar dan slecht uitgevoerd; de tienerwereld wordt als verderf tentoon gespreid en de Stichting Kinderconsument snelt de opvoeder tegemoet met goede raad en de eigen (commerciële) producten. Het is jammer dat deskundig geacht orgaan zich zo ondermaats uit.

'Verliefd op internet - Over internetgedrag van pubers' is geschreven door Justine Pardoen en Remco Pijpers. 'Vet Veilig Internet!', met als ondertitel 'tieners en internet', is van de hand van Bamber Delver. Hij is directeur van de Stichting Kinderconsument.

bron: Boekrecensies 'Twee boeken over kinderen, internet en seks' door Peter Olsthoorn; www.netkwesties.nl/editie144/artikel3.html; Netkwesties; 21 juli 2006