Tweede brief CDA Tweede Kamerlid V.A.M. van der Burg aan A. de Klerk

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search
Brief CDA Tweede Kamerlid V.A.M. van der Burg aan A. de Klerk

Geachte heer De Klerk,

Onder dank voor Uw brief van 9 juni jl. wil ik U het volgende mededelen.

Daar Uw weergave van mijn mening tot misverstanden aanleiding zou kunnen geven, voeg ik daar nog het volgende aan toe.

U dient mijn standpunt aldus te begrijpen, dat het CDA de bescherming van het kind voorop stelt. Ongeacht het feit, dat veel relaties zeker niet schadelijk zijn, ben ik van mening, dat jonge kinderen dermate beïnvloedbaar zijn, en dermate in een afhankelijke positie verkeren, dat zij beschermd moeten worden. Mede gezien het feit, dat sexuele handelingen met minderjarigen funeste gevolgen kunnen hebben voor hun verdere geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Deze bescherming kan het beste gerealiseerd worden middels strafbaarstelling van alle sexuele handelingen met minderjarigen tot 16 jaar.

Zo hoop ik de mening van het CDA nog iets duidelijker te hebben gemaakt.

Overigens ben ik niet in staat aan Uw verzoek om mondelinge toelichting te voldoen, wegens tijdgebrek.

Met vriendelijke groet,

o/l A.C.P. Balke (pers.medew.)
[Handtekening A.C.P. Balke]

Mr. dr. V.A.M. van der Burg

bron: Brief Mr. dr. V.A.M. van der Burg (CDA Tweede Kamerlid) aan A. de Klerk; 19 juni 1986