Uit het BIJ1 Amsterdam verkiezingsprogramma 2018

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Mannen en vrouwen gelijkwaardig

  • In onderwijsinstellingen komt meer aandacht voor seksuele omgangsvormen, en worden met name jongens onderwezen in een respectvolle omgang met meisjes.

[...]

  • Er moeten meer openbare toiletten komen voor vrouwen. Zolang er veel te weinig zijn krijgen vrouwen geen boete opgelegd vanwege wildplassen.
  • In Amsterdam moet het mogelijk zijn om een abortus te krijgen. De gemeente faciliteert ziekenhuizen of andere medische faciliteiten waar vrouwen een veilige abortus kunnen ondergaan. De mogelijkheid voor abortus wordt in onze stad niet langer overgelaten aan de 'vrije markt'. De abortuspil moet via huisarts en apotheek beschikbaar blijven.


Transgenders en transmensen

Ieder mens heeft recht op zelfbeschikking in hoe zij zich willen identificeren, en dus op een snelle, toegankelijke en transparante gendertoekenning. Nu is er nog een deskundigenverklaring vereist voor transmensen die hun gender in hun geboorteakte willen wijzigen. Ook is de minimale leeftijd 16 jaar. Beide obstakels moeten afgeschaft worden. [...]

  • BIJ1 pleit voor meer genderneutrale toiletten naast mannen- en vrouwentoiletten in alle openbare en publieke ruimtes. Ook moet het transmensen worden toegestaan gebruik te maken van een toilet naar keuze.
  • Mensen die geboren zijn met intersekseconditie hebben het recht op zelfbeschikking. Artsen en ouders mogen hen dit recht niet ontnemen door een beslissing te nemen over het gender van het kind. Dit houdt ook in dat kinderen met intersekseconditie niet geopereerd mogen worden aan hun geslachtskenmerken.


[...]

Sekswerk veilig

Door het vergunningensysteem mogen sekswerkers alleen via een exploitant werken. Het is in Amsterdam verboden om als zelfstandige, bijvoorbeeld vanuit huis of als escort, aan de slag te gaan. We zien ook dat Amsterdamse exploitanten via hun vergunning worden gedwongen het privacyrecht van sekswerkers te schenden. Hierover wordt momenteel een rechtszaak gevoerd waarbij de gemeente, na een eerste uitspraak, in hoger beroep is gegaan. Jong volwassenen tussen de 18 en 21 jaar die sekswerk doen hebben geen toegang tot het rechtssysteem. Zij hebben in Amsterdam geen mogelijkheid om legaal hun werk te kunnen uitvoeren. De gemeente Amsterdam voert daarmee actief beleid dat sekswerkers verder stigmatiseert, hen buitensluit en kwetsbaarder maakt.

In de afgelopen jaren is er door grote mensenrechtenorganisaties veel onderzoek gedaan naar sekswerkbeleid. Elk onderzoek wijst op het belang van volledige decriminalisering van sekswerk. Dit vraagt om het opheffen van al het repressieve beleid rondom sekswerk. Wanneer sekswerkers radicaal gelijkwaardig zijn, hebben ze dus gelijkwaardig toegang tot het rechtssysteem. Te beginnen met:

  • De vergunningseis voor zelfstandige sekswerkers moet worden opgeheven. Sekswerkers moeten, net als ieder ander, de mogelijkheid hebben om een ‘eenmanszaak’ te starten. Dit betekent ook dat zij diensten bij derden moeten kunnen inkopen zonder dat deze derde partij gecriminaliseerd wordt. En dit alles zonder dat de sekswerker verplicht wordt bijzondere persoonlijke informatie te delen dan wel zich te laten registreren.
  • Jong volwassen sekswerkers worden gezien als een kwetsbare groep. Daarom is het van belang dat zij vrij toegang hebben tot het rechtssysteem. En werkverbod tot hun 21e is niet alleen leeftijdsdiscriminatie maar maakt hen ook kwetsbaarder, de leeftijdsgrens moet omlaag naar 18 jaar. Sekswerkers die tegen de wet ingaan kunnen namelijk niet consequentieloos hulp zoeken of aangifte doen van strafbare zaken die tegen hen gepleegd worden.

[...]

  • Sekswerkers horen aan de beleidstafel. Sekswerkers weten wat goed is voor sekswerkers. Daarom is het van belang dat wanneer er nieuw beleid of regelgeving wordt ontwikkeld, sekswerkers al in het begin stadium aan tafel zitten. Zowel op gemeentelijk niveau als mede bij de politie als bij de op sekswerker gerichte zorginstellingen. Dit heeft als bijeffect dat het geïnstitutionaliseerde stigma kan worden aangepakt. Regelmatig zien we dat ambtenaren, politieagenten en hulpverleners sekswerkers niet als gelijkwaardig zien. Het is daarom van belang dat sekswerkers als professionele consultants worden ingehuurd wanneer er over sekswerk gesproken wordt. Organisaties als Proud en het Prostitutie Informatiecentrum zijn hierbij voor de hand liggende partners.


bron: Uit het partijprogramma van BIJ1 voor de gemeenteverkiezingen te Amsterdam 2018'; amsterdam.bij1.org/programma/; BIJ1; Van site overgenomen: 19 februari 2018