Uit het D'66 Tweede Kamer-verkiezingsprogramma 1982

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Zedelijkheidswetgeving. De wet dient uit te gaan van de vrijheid van ieder mens op sexueel gebied. De huidige zedelijkheidswetgeving beoogt beknotting van de sexuele vrijheid en dient geschrapt te worden. Wanneer er sprake is van schadeberokkenend gedrag, is dit gedrag al op grond van andere bepalingen strafbaar.

bron: Uit het D'66 Tweede Kamer-verkiezingsprogramma van 1982