Uitnodiging: Verzoek tot deelname Vredesloop tegen Racisme en Discriminatie

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Mijn naam is Anita Chedi en ik ben ambassdeur van de Stichting Malaica. In samenwerking met vrijwilligers en belanghebbenden organiseer ik een vredesloop op woensdag 21 maart 2012 in Den Haag. Dit in het kader van de Internationale dag tegen racisme en discriminatie. Deze actie wordt belangeloos ondersteund door diverse organisaties en particulieren. Met deze vredesloop willen wij aandacht vragen voor zaken zoals: bewustwording van jezelf met betrekking tot seksuele geaardheid, geloof en afkomst. Tevens willen wij ons medeleven tonen aan sociaal zwakkeren en sociaal gevoeligen, willen wij streven naar gelijkheid, gelijke behandeling en gelijke rechten. Na de vredesloop zal onze petitie worden aangeboden aan de Tweede Kamer (Binnenhof). Wij zullen het appreciëren als u en uw organisatie deel zouden willen nemen aan deze vredesloop en het ondertekenen van de petitie. [...]

Mijn voorkeur gaat er naar uit dat iedere organisatie of instelling zichzelf presenteert door middel van een groep deelnemers. Beken kleur middels spandoeken, vlaggen, ballonnen, muziek en/of dans. Dit laatste is uiteraard niet verplicht. Door aanwezig te zijn viert u immers al diversiteit van mens zijn.

bron: E-mail 'Uitnodiging: Verzoek tot deelname Vredesloop tegen Racisme en Discriminatie' aan Martijn; Link petitie: petities.nl/petitie/vier-diversiteit-van-mens-zijn-tijdens-internationale-dag-tegen-racisme-discriminatie; 23 januari 2012