VVD-senatoren tegen wet seksuele intimidatie

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De VVD-fractie in de Eerste Kamer is tegen een wetsvoorstel van minister van Sociale Zaken Aart Jan de Geus, waarmee de bewijslast bij seksuele intimidatie op de werkvloer kan worden omgedraaid. Het voorstel werd in januari aangenomen door de Tweede Kamer. Fractieleider Uri Rosenthal betoogde vandaag op het congres van zijn partij dat hij vreest dat leidinggevenden zich in de toekomst onvoldoende kunnen verweren tegen valse beschuldigingen. Momenteel moeten werknemers met een klacht zelf hun beschuldiging bewijzen. In het voorstel kan de rechter echter beslissen de aangeklaagde te laten bewijzen dat er geen seksuele intimidatie heeft plaatsgevonden, indien er al genoeg vermoeden bestaat dat de intimidatie heeft plaatsgevonden. In de Tweede Kamer stemde de VVD ook niet in met het wetsvoorstel. Of de Eerste Kamer ook akkoord gaat hangt af van de fractie van het CDA, die in de Tweede Kamer wel akkoord ging.

bron: 'VVD-senatoren tegen wet seksuele intimidatie' gepost door Gertjan (Kozzmic); Bron: ANP; frontpage.fok.nl/nieuws/64882; FOK.nl; 20 mei 2006