Van Erasmus tot Freud

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Toen Erasmus bijvoorbeeld in zijn Colloquia van alles over seksualiteit schreef (en dat zonder omhaal van woorden) had hij zijn zesjarig petekind. Johannes Erasmus Froben, voor ogen. Dank zij de lijfarts van koning Lodewijk XIII, Heroard, is ons ook veel bekend over de uitingen van seksualiteit van deze vorst tussen zijn eerste en zevende levensjaar. In de zeventiende eeuw gaat het mis: kinderen en seksualiteit worden 'apart' gezet. Pas bij Sigmund Freud komt er dan weer de erkenning van de seksualiteit van kinderen. Maar de tijdgenoten van Freud wezen dat verontwaardigd van de hand: kinderen behoren a-seksueel te zijn.

bron: Artikel 'Voor u verder gaat - Kinderen en seksualiteit' door Dick de Groot; GG 18e jaargang nr. 12; Maandblad over relaties en seksualiteit; december 1979