Van God los - Sam Harris

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Vooral de joden kregen het zwaar te verduren. De auteur verwijst naar de expliciete demonisering van de joden in het evangelie van Johannes (8:41-45) en hun vervolging van zodra het christendom door Constantijn tot staatsgodsdienst werd uitgeroepen. Net als de heksen werden joden beschuldigd van de meest waanzinnige misdaden, in het bijzonder de bloedschennis.

Voor Sam Harris is er één rechte lijn te trekken van de vervolging van de joden vanaf het beginstadium tot de holocaust. Sommigen wijzen de Endlösung af als een vorm van seculier antisemitisme, maar volgens de auteur was de haat tegen de joden in Duitsland 'een rechtstreekse erfenis van het middeleeuwse christendom. Hij toont overtuigend de medeplichtigheid van de kerk aan bij de poging tot moord op een heel volk. Het nazi-regime had zonder haar steun haar Neurenbergse jodenwetten niet kunnen uitvoeren. De kerk stelde haar bevolkingsregisters open voor de nazi's zodat die konden nagaan in hoeverre de voorouders van burgers joods waren. In die zin markeerde de holocaust volgens Sam Harris, 'het hoogtepunt van het Duitse tribalisme en tweeduizend jaar christelijk gescheld op de joden. De rede had daar niets mee te maken.' En hij wijst erop dat de kerk nooit één hooggeplaatste nazi excommuniceerde, dat Mein Kampf nooit op de Index van de verboden boeken terechtkwam en dat belangrijke geestelijke leiders massamoordenaars hielpen ontsnappen naar Latijns Amerika en het Midden-Oosten. [...]

Als je het hele boek leest ligt het probleem volgens hem in elk geloof. De (Amerikaanse) auteur is ook niet blind voor gevaarlijke evoluties in eigen land waar regeringsleden en rechters zich steeds meer beroepen op God, en christelijke organisaties vele miljoenen dollars belastingsgeld krijgen. En hij wijst op de blijvende inmenging van de overheid in het seksleven van volwassenen, het verbod op stamcelonderzoek en een wijziging in het aids-preventieprogramma (eerder gericht op onthouding dan op het gebruik van condooms). Allemaal gevolg van een comeback van het geloof. Sam Harris pleit dan ook voor een moraal die niet gebaseerd is op geloof en gaat op zoek naar 'ethische waarheden' waarbij we het geluk en het lijden van anderen belangrijk vinden.

'De strijd tussen onze godsdiensten zal geen winnaar opleveren', zo besluit hij. Het enige alternatief is dat we het dogma van het geloof opheffen. Hij heeft gelijk, maar om dit in te zien hebben we de rede nodig, en net het geloof maakt zoveel mensen redelijk blind.

bron: Boekrecensie 'Van God los - Sam Harris' door Dirk Verhofstadt; Sam Harris, Van God los, Arbeiderspers, 2007; www.liberales.be/cgi-bin/showframe.pl?boek&harrissam; Liberales; juni 2007