Veel radio-aandacht voor petitie

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

KLEUR: twijfelachtig
donderdag 21-6, 18.05 uur.

Onder de titel "jeugdseksualiteit" bracht de Ikon in "Kleur" een interview met een 14-jarige jongen die vertelde van zijn relatie met een volwassen man, gevolgd door een gesprek met Edward Brongersma over de petitie die de volgende dag zou worden aangeboden. Naar mijn indruk was de benadering voor de gemiddelde onvoorbereide luisteraar wat te verwarrend en werd de aandacht te nadrukkelijk gericht op het leeftijdsverschijnsel oudere-jongere relatie, en daar gaat het bij de petitie toch niet alleen om. Brongersma, die ook vergelijkingen maakte tussen andere (oudere) culturen en de onze, vestigde overigens aan het eind nog wel de aandacht op de meer algemene benadering van de petitie.

Het verhaal van de jongen was zeer persoonlijk en echt, maar waarschijnlijk vooral voor ouders met opgroeiende kinderen daarom ook wel bedreigend en misschien zelfs vooroordeelversterkend. Al ging het gesprek er wat oppervlakkig aan toe, het raakte voldoende diepe punten die op de radio - en zeker in deze vorm - zelden aan bod komen. Misschien is het toch goed dat zo iets weer eens gebeurt. Het tijdstip van dit programma garandeerde in elk geval een hoge luisterdichtheid.

AKTUA: inhoudelijk goed
vrijdag 22-6, 12.36 uur.

Tros "Aktua" opende met het signaleren van de petitie als "een pleidooi om jeugdseksualiteit uit het strafrecht te halen", en vermeldde dat de aanbieders ervan onder jeugdseksualiteit verstaan "seksuele kontakten tussen kinderen onderling, en tussen kinderen en volwassenen". Een van de weinigen dus die de zaak juist benaderen en niet meteen verzandden in een lekkere sensatiesfeer over op onschuldige kindertjes beluste viezerikken.

Nadat de strekking in het kort was weergegeven, en opgemerkt was dat onder de handtekeningen ook die van (d.w.z. namens) vijf politieke partijen te vinden waren, lichtte Mr. Sprong [Spong], de voorzitter van de Coornhertliga, als vertegenwoordiger van één der initiatiefnemers tot de petitie de inhoud toe. Een inhoudelijk bijzonder goed programma-item. [...]

ZEEPKIST: onduidelijk
vrijdag 22-6, 14.20 uur. [...]

Persoonlijk vond ik de uitzending twijfelachtig. Vijfentwintig minuten lang vrij emotioneel gebakkelei; wie volgt dat eigenlijk? Alles werd er in elk geval weer bijgesleept: de bijbel, het "alle remmen maar losgooien" idee, en iemand uit Nijmegen wilde zelfs een kort geding tegen de NOS aanspannen omdat ze dit programma uitgezonden hebben. Een telefonische reactie: "Al die seks en zo, dat is gewoon de ondergang van de beschaving, en dat is het altijd al geweest." Velen vroegen zich af of kinderen zoiets zelf wel konden willen, of vonden dat ze tegen zichzelf en tegen anderen (ook ouderen dus) beschermd dienen te worden. Vaak spraken de tegenstanders "als Christenen". Argumenten die gebezigd werden varieerden van "misbruik door ouderen", "kinderen zijn er niet aan toe". "je geeft kinderen toch ook geen wapens" tot "de volksgezondheid staat op het spel".

Twee maal kwam iemand aan het woord die zelf in zijn jeugd seksuele ervaringen met volwassenen had gekend en dat nog steeds als iets positiefs ervaarde. Eén haalde hier ook de geestelijke klap bij die de veroordeling van zijn oudere vriend wegens "ontucht" hem had opgeleverd. Sommigen pleitten toch voor een open diskussie over het onderwerp en het doorbreken van het taboe. Samenvattende reacties werden vanuit Hilversum gegeven door Hans Zwerus, vaak zeer terzake. Els Peters was in het begin in Den Haag lang aan het woord, maar bouwde een nogal abstract verhaal op dat naar mijn idee alleen begrepen werd door wie het al begreep. Een korte reactie van het Humanistisch Verbond (seksualiteit uit de uitzonderingspositie halen), een lang zwetsverhaal van Nijholt [Nijhof] van DS'70 dat neerkwam op O.K. mits met vrije keuze als voorwaarde, iemand van de Liberale Jongerenorganisatie JOVD die het toch wel ontzettend gevaarlijk vond om alle remmen maar los te gooien en op een andere leeftijdsgrens uit dacht te moeten komen (11, 12, 13 jaar). [...]

De Nederlandse dagbladen besteedden weinig aandacht aan de petitie. De Volkskrant had 2 dagen te voren een kort verhaal, en enkele kranten namen het ANP bericht over dat daags tevoren was uitgebracht. De Televisie liet het helemaal afweten dit keer.

bron: Artikel 'Veel radio-aandacht voor petitie' door B.F. [J.R.F.]; N.I.K.S., 3e jaargang, nummer 8; oktober 1979