Verruiming mogelijkheden tot verbieden van rechtspersonen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Wetsvoorstel ingediend door: S. Dekker

Het doel van het wetsvoorstel is het uitbreiden van de mogelijkheden om radicale organisaties te verbieden die onze democratische rechtsstaat omver willen werpen of af willen schaffen. Het bestaande artikel 2:20 van het Burgerlijk Wetboek (BW) biedt nu al de mogelijkheid om rechtspersonen te verbieden die in strijd handelen met de openbare orde. Het wetsvoorstel past deze procedure aan om de toepassing daarvan te vergemakkelijken en de effectiviteit van een verbod te verbeteren. Bij de Tweede Kamer is eerder door de Kamerleden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties.

Wetsvoorstel (pdf-file): Wetsvoorstel

Memorie van toelichting (pdf-file): Memorie van toelichting


Voor: VVD (32), CDA (19), D66 (19), GroenLinks (14), SP (14), PvdA (9), ChristenUnie (5), 50PLUS (3), DENK (3), SGP (3), Krol (1), Van Kooten-Arissen (1)
Tegen: PVV (20), PvdD (4), FVD (2), Van Haga (1)

bron: Wetsvoortsel 'Verruiming mogelijkheden tot verbieden van rechtspersonen'; Indiener wetsvoorstel: S. Dekker (minister voor Rechtsbescherming); www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2019Z26042&dossier=35366; 18 december 2019