Volg San Francisco: verbied gezichtsherkenningssoftware in de publieke ruimte

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het belangrijkste bezwaar tegen het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie is dat het inbreuk maakt of druk zet op een hele reeks van burgerrechten. Op de vrijheid van vergadering, vereniging en betoging, de vrijheid van meningsuiting, het recht op gelijke behandeling, de persoonlijke levenssfeer van burgers en de mogelijkheid om je vrij en dus ook anoniem te kunnen verplaatsen.

Deze inbreuken worden vergroot door de onzichtbaarheid van de inzet van de technologie. Dat brengt namelijk ook de mogelijkheid om de inzet ervan aan te vechten in het geding. Omdat je overal herkend zou kunnen worden, gaat er een chilling effect van uit, wat bijdraagt aan een angstcultuur. Het maakt de samenleving er niet vrijer of leuker op.

bron: Artikel 'Volg San Francisco: verbied gezichtsherkenningssoftware in de publieke ruimte' door Lotte Houwing (Onderzoeker bij Bits of Freedom); joop.bnnvara.nl/opinies/volg-san-francisco-verbied-gezichtsherkenningssoftware-in-de-publieke-ruimte; Joop; 21 juni 2019