Voorwaarts

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Als we ons niet vergissen is er onlangs een stapje voorwaarts gezet in de rechtspraak m.b.t. zedenzaken. Zo heten konflikten tussen burgers en wetgever over wat goed en niet goed is in het - veelal seksueel - omgaan met elkaar. De zedelijkheidswetgeving in Nederland dateert grotendeels van 1886. Onze beoordeling van goed en niet-goed is sinds die tijd veranderd, de Wetgeving past niet meer. Al enige jaren werkt er een kommissie - de kommissie Melai - om de regering te adviseren over hoe de wet het beste veranderd kan worden. Ondertussen gaan allerlei rechtszaken gewoon door en treden door het ontbreken van eenduidige maatstaven nogal wat verschillen op in de behandeling van zedenzaken door de diverse rechtbanken in ons land. Zo werd een 32-jarige maatschappelijk werker, lid van de landelijke werkgroep Pedofilie van de NVSH, in Rotterdam veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en twee maanden voorwaardelijk, omdat hij een relatie had en dus ook had gevreeën met een paarjongens van 14, 15 jaar. In hoger beroep werd de straf door de Haagse prokureur omgezet in drie maanden voorwaardelijk en een geldboete. Dat betekent dat de man vooralsnog niet de gevangenis in hoeft.

"Schrappen van alle leeftijden (leeftijdsgrenzen uit de zedelijkheidswetgeving, red.) lijkt mij een politiek onhaalbare zaak", verklaarde de prokureur, "We moeten de zaken echter niet overdrijven". "Het hof realiseert zich dat deze zaken zich bij uitstek lenen voor kleuring", voegde de president van het hof er aan toe. De getuige-deskundige, geneeskundig inspekteur Wafelbakker van het Ministerie van Volksgezondheid, legde uit dat de norm, dat seksualiteit van en met kinderen onbehoorlijk is, in ons kultuurpatroon nog maar zo'n 200 jaar bestaat. Voordat de verburgerlijking van de maatschappij doorzette lagen de opvattingen hierover heel anders.

De landelijke werkgroep Pedofilie van de NVSH had ter gelegenheid van deze rechtszaak een demonstratie georganiseerd bij het Haagse gerechtsgebouw (zie foto) [*] en bood een petitie aan, waarin een pleidooi werd gehouden voor het op de helling zetten van de zedelijkheidswetgeving. Niet voor niets, bleek spoedig. Geneeskundig inspekteur Wafelbakker heeft nl. al weer vragen aan zijn broek gekregen van CDA-kamerlid Mw. Cornelissen. Heeft Dhr. Wafelbakker bij deze gelegenheid de mening van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne vertolkt? vraagt zij de staatssekretaris van hetzelfde ministerie.

Benieuwd wat de staatssekretaris gaat antwoorden.

[Er staat een klein fotootje op deze pagina maar een volgend stukje gaat over een andere demonstratie en ook daar staat 'zie foto' bij. Terwijl er maar 1 foto te zien is.]

bron: 'Voorwaarts'; Sekstant (maandblad van de NVSH), no, 7-8; juli/augustus 1978