Vrij van taboes zijn

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Geachte heer Pfeijffer, in reactie op uw column 'Taboes en mijn winkeltje' (nrc.next, 24 augustus) het volgende. Uw dilemma bewijst níet, zoals u stelt, dat pedofilie an sich in onze maatschappij een groot taboe is. Spreken over het onderwerp, of uitlatingen doen over pedofilie die in strijd zijn met 'de goede manieren', is dat wel. Wellicht vindt uw twijfel over het al dan niet geven van een interview aan OK Magazine, het ledenblad van pedofielenvereniging Martijn, zijn oorsprong in het feit dat uw antwoorden op vragen over pedofilie misschien niet stroken met 'de goede manieren' die op dit moment gangbaar zijn in onze samenleving. Bijna niemand zou zich immers druk maken als u in het ledenblad zou stellen dat u de vereniging graag verboden zou zien en dat alle pedofielen preventief gecastreerd zouden moeten worden. [...] Maar zo extreem zullen uw denkbeelden toch niet zijn? U zou ook gewoon het interview eerlijk en oprecht kunnen geven. Misschien dat u zich dan écht vrij van taboes zult voelen.

bron: Ingezonden brief 'Vrij van taboes zijn' door Norbert de Jonge (mede-oprichter Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit); nrc.next; 28 augustus 2007