Vrijheid van vereniging en van meningsuiting zijn gegarandeerd

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het idee van de mensenrechten is deugdelijk - de vrije mens heeft universele, onvervreemdbare rechten, waarop regeringen geen inbreuk mogen maken. Foltering en onrechtmatige vrijheidsberoving bijvoorbeeld zijn verboden. Vrijheid van vereniging en van meningsuiting zijn gegarandeerd. Politieke rechten, zoals het recht om te stemmen en aan verkiezingen deel te nemen, zijn ook beschermd. Daarover waken internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, en internationale rechtbanken, zoals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens [...].

bron: Artikel 'Progressief filtersysteem ondermijnt democratie' door Lucas Bergkamp; www.wyniasweek.nl/progressief-filtersysteem-ondermijnt-democratie/; Wynia's Week; 23 januari 2021