Vrolijk Voorwaarts

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De Partij van de Arbeid bevordert de afschaffing van een 'zedelijkheidswetgeving'. De zogenaamde zedelijkheidsartikelen in het Wetboek van Strafrecht zijn oneigenlijke middelen om seksueel misbruik/geweld te bestrijden. Daartoe dienen zonodig elders in het Wetboek van Strafrecht algemene artikelen ter bestrijding van geweld, discriminatie en misbruik/overmacht opgenomen te worden. Het individu dient wel tegen ongewenste intimiteiten beschermd te worden, maar de overheid moet zich verder terughoudend opstellen.

bron: Uit de nota 'Vrolijk Voorwaarts'; opgesteld door een adviesgroep die door het PvdA-partijbestuur was ingesteld; 1987