Wat de PVV nastreeft, staat haaks op de waarden van het CDA

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

In de paragraaf van het PVV-verkiezingsprogramma over veiligheid treffen we een aantal verontrustende passages aan. Er moeten hoge minimumstraffen komen en zwaardere maximumstraffen. Taakstraffen moeten worden afgeschaft, ook de vervroegde invrijheidstelling bij goed gedrag, ook de maatregel van terbeschikkingstelling (tbs) voor pathologisch misvormde delinquenten. Ingevoerd moet worden 'etnische registratie'. In het hele land wordt waarvoor dan ook preventieve fouillering geoorloofd. Al met al een zeer ingrijpende dehumanisering van ons strafrechtelijk stelsel en een ernstige beschadiging van onze rechtsstaat. Tegen deze pogingen tot vergroving behoren we ons teweer te stellen.

bron: Artikel 'Wat de PVV nastreeft, staat haaks op de waarden van het CDA' door Dries van Agt (CDA, ex-Premier); extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/6392/CDA_moet_op_zijn_schreden_terugkeren; Volkskrant.nl; 16 augustus 2010