Wetgeving gewogen - Evaluatie van wet- en regelgeving inzake kinderpornografie

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Door: Verwey-Jonker Instituut

Tekst als pdf-file: Wetgeving gewogen - Evaluatie van wet- en regelgeving inzake kinderpornografie

bron: Rapport 'Wetgeving gewogen - Evaluatie van wet- en regelgeving inzake kinderpornografie' door Verwey-Jonker Instituut; prof. mr. J. de Savornin Lohman, drs. W.M.E.H. Beijers, drs. M.J.H. Goderie, drs. S.M.A. Nieborg & dr. R.A.L. Rijkschroeff; Met bijdragen van: F. Lankhorst, C.F.M. van der Meij, mr. P. van Rossum & L.H.R. Smit; In opdracht van het WODC, namens de Minister van Justitie; april 1999