Wikipedia over Bouke Jagt

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

In 1997 werd Bouke Jagt [D66] op een verkiesbare plaats voor de Tweede Kamerverkiezingen geplaatst. Als advocaat en raadslid van Voorschoten merkte hij dat zich een zedenhysterie ontwikkelde. Hij heeft zich daartegen in woord en geschrifte verzet. Artikelen over de zedenhysterie werden geweigerd of sterk beknot. Toch slaagde hij erin bij het Openbaar Ministerie een target van de zedenpolitie op dominees en hogere katholieke geestelijken te blokkeren. Als reactie werd hijzelf gearresteerd als mogelijke zedendelinquent op een gestuurde aangifte van een strafcliënt. De verkiesbare plaats werd in een onverkiesbare gewijzigd. Jagt bleef ondanks waarschuwingen zich tegen de golf van zedenvervolgingen verzetten. Na de arrestatie werd een beschuldiging opgesteld en daarna een onderzoek ingesteld. De procedures liepen onverwacht op veroordelingen uit, ofschoon het enige bewijs de aangifte was. In het Hoge Raadsarrest van 2002 wordt door datumbepaling erop gezinspeeld dat Jagt door zijn activisme vervolging over zich had afgeroepen. In 2010 zou blijken dat er zonder target bij het Openbaar Ministerie toch een zedenhysterie tegen katholieke geestelijken kan ontstaan, die echter averechtse effecten bevat. [...]

Toen hij in 2005 bemerkte dat uitgeverijen zijn roman over de zedenvervolging De Discuswerper weigerden, besloot hij zelf uitgever te worden. In een vijftal boeken, een pentateuch, wil hij zijn oeuvre afronden. Voor een dergelijk project bestaat geen precedent, zodat aanvankelijk sceptisch werd gereageerd op dat voornemen. Inmiddels zijn vier van de vijf boeken in originele vorm gepubliceerd. Het vierde boek Dialogen in Ballingschap is een wijsgerig werk in zes van tien dialogen. In de pentateuch komen kritische opmerkingen over het Nederlandse culturele leven voor. Het vijfde en afsluitende werk, de autobiografie Gaandeweg wordt in de tweede helft van 2010 verwacht. Het nooit betwist dat het werk van Jagt tot de literatuur behoort. Invloed van A. Roland Holst, W. de Mérode en J. Slauherhoff zouden in zijn werkt terug te vinden zijn. Door veranderingen in maatschappij, boekenvak en lezersgroepen zijn de boeken van Jagt in de media genegeerd. Een factor is dat achter hem geen grote uitgeverij met commerciële advertenties en andere mogelijkheden stond en staat. Bij een kleine kring wordt zijn werk hoog aangeslagen, terwijl ook universiteiten, zelfs in het buitenland belangstelling lieten blijken.

bron: 'Bouke Jagt (1942)'; nl.wikipedia.org/wiki/Bouke_Jagt_(1942); Wikipedia; Van Wiki gehaald: 18 april 2012