Zedelijkheidswetgeving: de nieuwe teksten

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Door: E. Brongersma

Op 13 november 1990 nam de Tweede Kamer een voorstel aan tot wijziging van de zedelijkheidswetgeving. Tegen stemden alleen drie kleine rechtse partijen (SGP, RPF en Centrumdemocraten). Alle andere partijen stemden met min of meer geestdrift voor. Ten Tijde van het persklaar maken van deze bijdrage had de Eerste Kamer reeds haar voorlopig verslag uitgebracht, waaruit blijkt dat ook daar een meerderheid positief tegenover het voorstel staat.

Op 15 oktober 1991 nam de Eerste Kamer het wetsontwerp aan. De beoogde wijziging komt in hoofdzaak op het volgende neer:

  • a. verkrachting binnen huwelijk wordt strafbaar;
  • b. de omschrijving van verkrachting ondergaat verandering: 1. ook gewelddadige penetratie van mond of anus komt eronder te vallen, en dus kan ook een mannelijk persoon slachtoffer van verkrachting zijn; 2. ook bedreiging met andere dingen dan geweld wordt een element van verkrachting;
  • c. de bestaande bescherming van lichamelijk onmachtigen tegen ongewenst seksuele handelingen gaat ook uitstrekken tot psychisch gestoorden;
  • d. bij geweldloze seksuele penetratie van minderjarigen onder de 12 jaar (meisjes en jongens) wordt de strafmaat gelijk getrokken met die, welke thans op "vleselijke gemeenschap" met een nog niet 12-jarig meisje is gesteld;
  • e. alle geweldloze seksuele handelingen met een kind boven de 12 jaar en onder de 16 jaar worden slechts op klacht vervolgbaar, tenzij de dader een gezagspersoon voor de jongere is; (de klachtvereiste geldt thans alleen voor "vleselijke gemeenschap" met een meisje van die leeftijd);
  • f. de mogelijkheid een klacht in te dienen wordt voor de sub e. genoemde gevallen verruimd;
  • g. in de gezondheidszorg en de maatschappelijke zorg krijgen patiënten en cliënten strafrechtelijke bescherming tegen "ontucht" door degenen aan wie zij zich hebben toevertrouwd.


Hele artikel als pdf-file: Zedelijkheidswetgeving: de nieuwe teksten

bron: Artikel 'Zedelijkheidswetgeving: de nieuwe teksten' door E. Brongersma (jurist en voorzitter van de Brongersma Stichting tot bestudering van jeugdseksualiteit); Tijdschrift voor Seksuologie, 15; 1991