Zeden

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het is nog niet zo lang geleden
Dat de Kamer sprak over de zeden.
Het tegengaan van porno-onderdrukking
Werd een grandioze mislukking.
Tegengaan van gewelddadige viezigheid
Strookt niet met vrijheid van drukpersenbeleid.
De wetgeving Gelijke Behandeling
Raakte daarop in de versukkeling.
Homoseksuelen zijn niet in de gratie,
Vandaar de toegestane diskriminatie.
Een meisje onder de zestien jaar
Komt volgens de Kamer niet vrijwillig klaar.
Vandaar dan ook het strafbaar blijven
Van het aanraken van jongere lijven.
Als de familie bezwaar heeft tegen een vriend,
Dan fluks een aanklacht ingediend.
Het lichamelijke zelfbeschikkingsrecht
Dat vindt de Kamer niet zo slecht.
Dat dwang dus altijd strafbaar is
Dat vindt de Kamer toch nog mis.
De Kamer bemoeit zich nu intensief
Met de motieven van een meisje en haar lief.
Voor we het weten wordt het nog erger
Door een motie van Kosto en Haas-Berger:
Vrijen is pas toegestaan
Als er een huwelijk is aangegaan.
En ook het pilgebruik wordt voortaan berekend
Nadat het boterbriefje is getekend.
Kortzichtigheid en zedenpreken
Kenmerkt het socialistische spreken.
Den Uyl, Meijer, Van den Berg en Kok
die zitten steeds nog op de bok.
Van Dam verliet het fraktienest
En werpt zich in de Varamest.
De Varazeden zijn nog zwakker
Dan die van Haas-Berger en haar makker.
Tegen de mafia in omroepland
Is Van Dam misschien bestand.
De PvdA-Kamerleden met een vonk
Worden Jeltje van Nieuwenhoven en Jan Pronk.
Maar wat zeur ik over de PvdA
En niet over VVD en CDA?
Ach, zowel gelovigen als renegaten
Kunnen niet over zeden praten.
Hun morsige, zalvige denken
Kan alleen de mores krenken.
Zo'n Geertsema, als echte liberaal
Heeft een helderder verhaal.
Maar het geflikflooi van hun leider Ed
Heeft bij mij kwaad bloed gezet.
Laat de verjaardag van Sint voor u zijn
Vol pakjes, gezelligheid en marsepein.
En als u besluit om niet te vieren
Dan mag u toch iets leuks versieren.
Als voorschot krijgt u zonder wrevel
een zoentje van Annemarie Grewel.

bron: Column 'Zeden' van Annemarie Grewel; De Groene Amsterdammer; 4 december 1985