Zondebokken - Over generalisaties, asielzoekers en pedofielen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Er was eens een asielzoeker die verdacht werd van een moord. Verdacht. Bij nader inzien bleek hij onschuldig. Er waren ook asielzoekers die wel crimineel gedrag vertoonden. Hoe dan ook, alle asielzoekers zijn een potentieel risico. Er was eens een man die een jongen misbruikte en hem daarna de hals afsneed. Die man noemden we pedofiel. Er waren ook pedofielen die uitsluitend van kinderen hielden. Hoe dan ook, alle pedofielen zijn een potentieel risico. Er was eens een vader die zijn dochter misbruikte. Niet éen keer, maar jarenlang. De dochter heeft er haar hele leven last van gehad. Er waren ook vaders die alleen maar van hun dochters hielden. Hoe dan ook, alle vaders zijn een potentieel risico. Nederland vercriminaliseert. Asielzoekers zijn psychopaten die we het liefst in kampen opbergen waar ze alleen met een pasje uitmogen. Pedofielen zijn lustmoordenaars, die we met alle middelen dienen te bestrijden. We schuwen de generalisaties allerminst, als zo het uitkomt. Want dat met die vaders gaat niet op. [...]

De stem des volks gaat verder, daarbij soms in niet geringe mate gesteund door de pers. Waarom wordt er consequent over pedofielen gesproken als we het hebben over kindermoordenaars? En waarom tolereren we het dat de burgerij steeds vaker het recht in eigen hand neemt? Vermeende pedo-criminelen worden via Internet aan de kaak gesteld, hun huizen worden belaagd en ze worden, met hun gezinnen, door de buurt gedwongen te verhuizen. Of het hier om werkelijke criminelen gaat, doet er even niet toe. Gerechtigheid willen we! We steken desnoods hun huizen in brand. En als de informatie op Internet even niet klopte en er al lang een ander op dat adres woonde, heeft hij pech gehad. Gerechtigheid gaat voor. [...]

Het ergste van al is dat de overheid buitengewoon laks met dit burgergeweld omgaat. Politie en justitie blijven voeding geven aan de onvrede bij de burgerij, en de burger die het recht in eigen hand neemt (met woord of daad), wordt geen strobreed in de weg gelegd. Integendeel, de overheid reguleerde de maatregelen die de middenstand van Elst verlangde (om maar eens iets te noemen). We generaliseren dat het een aard heeft en schromen niet ons van middelen te bedienen die rieken naar inquisitie en fascisme. En verder? Verder hopen we maar dat deze tendensen ons deurtje voorbijgaan en houden we ons zo stil mogelijk. Dat met de asielzoekers steeds vaker ook de gekleurde allochtone Nederlanders gecriminaliseerd worden, proberen we niet te zien. We offeren de pedofielen en maken onszelf wijs dat homo's als groep inmiddels onkwetsbaar geworden zijn. Godzijdank pakte Dutroux vooral meisjes.

bron: Column 'Zondebokken - over generalisaties, asielzoekers en pedofielen' door Cees van der Pluijm; www.vanderpluijm.demon.nl/column/1999-11.html; Gay Krant; oktober 1999