Troje

From Brongersma
Revision as of 15:29, 10 November 2014 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Het is leuk van <i>De Telegraaf</i> om jarenlang alle middelen te propageren in de strijd tegen de misdaad, het terrorisme en de locale pedo, maar daarmee zijn ze medeverantwo...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Het is leuk van De Telegraaf om jarenlang alle middelen te propageren in de strijd tegen de misdaad, het terrorisme en de locale pedo, maar daarmee zijn ze medeverantwoordelijk voor de sfeer waarin de overheid de controlemogelijkheden zich toe kon eigenen. Hardwerkend-Nederland, de Wildersproleten en "Wakker" Nederland zijn niet geïnteresseerd in een vrije pers of een scheiding der machten, laat staan dat ze bezorgd zijn om hun eigen privacy of die van anderen. De vijand, dat is immers altijd de ander, daar kun je niet hard genoeg tegen optreden.

bron: Artikel 'Troje' door Frans Smeets; www.frontaalnaakt.nl/archives/troje.html; Frontaal Naakt; 3 augustus 2009