'Kinderporno' - Een nieuwe stok voor zedenmeesters

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Zedenpolitie en homobeweging zullen altijd elkaars vijanden blijven. Jarenlang konden homo's worden aangepakt met behulp van artikel 248bis of het verbod op openbare schennis, terwijl een voorloper van dit blad tijdelijk de nek werd omgedraaid door het pornografieverbod. Enige tijd is de zedelijkheidswetgeving op de terugtocht geweest. Sommige verboden werden geschrapt. Het nieuwe verbod op de tentoonstelling en verkoop van 'kinderporno' luidde de revival in. Net een jaar was het van kracht of het werd toegepast ... tegen Amsterdams grootste homoboekhandel, Intermale aan de Spuistraat. Er zijn aanwijzingen dat Amerikaanse pressie hier een rol heeft gespeeld: daarover schreef ik al in Sek 1987/6. Maar het kwalijkst is de rol in deze zaak van het Openbaar Ministerie. Niet gehinderd door de grenzen die de wetgever heeft getrokken, is het O.M., aangevoerd door de Amsterdamse Officieren van Justitie L.A.J.M. de Wit en R.W.M. Craemer, bezig zijn eigen agenda door te drukken. [...]

De tijd dat het COC zich door de zedenpolitie liet intimideren, is echter voorbij: wij drukken hierbij werk van Don Mader af. Bij het COC overheerst verontwaardiging over het cynisme waarmee Justitie mensen als juridisch proefkonijn gebruikt. Dat geldt niet alleen voor Mader: ook Intermale is door het slijk gehaald. [...]

Intussen staat de Intermale-zaak niet meer op zichzelf. Elk jeugdig naakt kan als kinderporno worden beschouwd en als zodanig aangepakt. Zomaar een recente melding: huiszoeking nadat foto's van het genre dat men in naturistenbladen aantreft en die niet strafbaar zijn, bij mensen in de post waren gevonden ("Het pakje viel open", beweert de PTT). Wij kennen de geschiedenis van de kinderporno-hetze in de VS en elders en hoeven dus nauwelijks te raden wat er nog in het vat zit.

Ook homo- en pedo-organisaties zullen het slachtoffer worden van het geknabbel aan de rechtsstaat dat we de laatste jaren steeds sterker hebben zien worden. Infiltratietechnieken zijn in opmars en zullen tegen hen gebruikt worden. Het O.M. probeert momenteel het verbod op "deelneming aan een rechtspersoon die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven" (art. 140) op te rekken. Lukt dat, dan is de weg vrij voor het criminaliseren van onwenselijk geachte organisaties. Voelt u zich nog niet bedreigd? Dan leeft u in het paradijs der dwazen!

bron: Artikel < "Kinderporno" - Een nieuwe stok voor zedenmeesters > door Jan Schuijer; SEK (uitgave COC); februari 1988