Als er één groep is die bescherming en liefde nodig heeft, zijn het wel de kinderen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Als er één groep is die bescherming en liefde nodig heeft, zijn het wel de kinderen. Er wordt ze heel wat aangedaan. Niet zelden worden zij verwaarloosd, mishandeld, soms zelfs gedood, ook door de eigen ouders. Nog moeilijker te controleren is emotionele verwaarlozing en mishandeling. Artsen zien kinderen met wonden, brandgaten in de huid, beenbreuken, hersenbeschadigingen en kinderen die door pesterij, vernedering, haat en op zoveel andere manieren geestelijk kapot zijn gemaakt. Je kunt een kind kwellen of bont en blauw slaan, je moet het wel erg bont maken eer de politie zich ermee bemoeit.

Er bestaan ook pedofielen, mensen wier geaardheid meebrengt dat zij veel van kinderen houden. Die worden gauwer door de politie gepakt, want kussen, liefkozen, aanhalen kan onder strafbare feiten vallen. Zij worden veroordeeld door de justitie, miskend, veracht en gehaat door veel medemensen. De overtuiging wint veld, dat pedofiele contacten zelden schadelijk zijn voor de kinderen en dat de vervolging van pedofielen onrechtvaardig is en veel schade aan kinderen toebrengt.

bron: 'Woord vooraf' door M. Zeegers; Uit het onderzoeksrapport 'Pedofielen over pedofilie - Een inventarisatie van ervaringen van pedofielen en hun meningen over zichzelf en hun relaties - Deel 1: samenvatting en aanbeveling' door Mr. Monica Pieterse; NISSO; Zeist; 1982