Brief aan Martijn over boekje 'Vies is lekker'

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Eind vorig jaar trad de flikkeractiegroep de Roze Driehoek uit Eindhoven nogal opzienbarend in het nieuws met Vies is Lekker. Zowel binnen als buiten het COC heeft dit nogal wat stof doen opwaaien. De storm is inmiddels enigzins geluwd, toch blijft deze actie vragen oproepen. Eindelijk de zogenaamde schijntolerantie doorgeprikt? Of gaat het echt te ver om kinderen te confronteren met zaken als bestialiteit en castratie (om maar wat te noemen). Reden voor de Programmagroep van het COC-Groningen om een forum-discussie te organiseren onder de titel Vies is Lekker - tolerantie en grenzen. Een aantal 'deskundigen' zal op deze avond, ieder vanuit een specifieke invalshoek, een bijdrage leveren. De avond vindt plaats op vrijdag 27 februari om 21.00 uur in 't COC, Kraneweg 56 te Groningen. Aan jullie de vraag of er iemand van MARTIJN bereid is om aan dit forum deel te nemen. [...]

Met vriendelijke groet,
[handtekening]
Rob Pijpers

bron: Brief aan MARTIJN; 5 februari 1987