Eindrapport van de adviescommissie zedelijkheidswetgeving

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Door: Prof.Mr. A.L. Melai e.a.

Eindrapport van de adviescommissie zedelijkheidswetgeving

Nota als pdf-file: Eindrapport van de adviescommissie zedelijkheidswetgeving

Bij het uitbrengen van het eindrapport is de commissie als volgt samengesteld:
voorzitter
De heer Prof.Mr. A.L. Melai, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
leden
De heer Mr. J.H.G. Boekraad, procureur-generaal bij het gerechtshof te Arnhem;
Mevr. Mr. S.J.M. van Delden-van den Belt, raadsvrouwe in het gerechtshof te 's-Gravenhage;
Mevr. Prof.Dr. C.I. Dessaur, hoogleraar criminologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen;
Mevr. Mr. J. Doomen, journaliste;
Mevr. Drs. M. Koning, psychologe;
De heer Prof.Dr. H. Musaph, hoofd van de afdeling medische sexuologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU);
Mevr. Drs. Y.M. Quispel, criminologe;
De heer C.J. de Rhoodes, commissaris van politie te Amsterdam;
Mevr. Prof.Mr. M. Rood-de Boer, buitengewoon hoogleraar kinderrecht en kinderbescherming aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg en de Rijksuniversiteit te Utrecht;
De heer Drs. A.G.W. Schapenk, lid van het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht.
secretaris
De heer Mr. L.A. Geelhoed, raadadviseur bij het Ministerie van Justitie.
adjunct-secretaris
De heer Mr. G.V.C. Dekker, referendaris bij het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Geneeskundige Hoofdinspectie voor de geestelijke volksgezondheid.

Na het uitbrengen van het derde interimrapport hebben enkele leden verzocht te worden ontheven van hun lidmaatschap. Mevrouw Van Lelyveld-Haasse en de heer Van Erp vroegen ontslag, omdat de behandeling van de onderwerpen waarover zij op grond van hun deskundigheid mede hadden te oordelen met het uitbrengen van het derde interimrapport over de prostitutie was beëindigd. De heer Nagel vroeg ontslag wegens zijn gevorderde leeftijd. In deze vacatures zijn benoemd: Mevr. Prof.Dr. C.I. Dessaur, Mevr. Mr. J. Doomen en Mevr. Drs. Y.M. Quispel. Mevr. Prof.Mr. Rood-de Boer heeft, door andere werkzaamheden verhinderd, niet actief aan de beraadslagingen over het eindrapport kunnen deelnemen.

bron: 'Eindrapport van de adviescommissie zedelijkheidswetgeving' door Prof.Mr. A.L. Melai e.a.; Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage; Stafbureau Voorlichting van het Ministerie van Justitie; 1980