Groningse werkgroep Jeugdemancipatie en Pedofilie stapt over van NVSH naar COC

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De Groningse afdelingswerkgroep Jeugdemancipatie en Pedofilie is overgestapt van de NVSH naar het COC. De oorzaken hiervoor liggen in de veranderde omstandigheden van de laatste jaren. Sinds de NVSH-afdeling, die eerst een pand deelde met het COC, van het Algemeen Bestuur geen toestemming kreeg om een eigen pand te kopen, is deze afdeling in passiviteit vervallen, op enkele onderdelen na. Sinds die tijd bleef de AWG al zijn spreekuren houden in het nu alleen door het COC gebruikte pand. De meerderheid van de werkgroepsleden waren ook COC lid; slechts één was lid van de NVSH. Een volgende transferbevorderende verandering was de kongresresolutie van het landelijk COC in 1980 over pedofilie en kinderseksualiteit. Tenslotte waren er al intense kontakten met de COC-werkgroep 247, die zich inzette voor jeugdige homoseksuelen. In de nieuwe taakverdeling is er nu een COC-werkgroep voor de jeugd vanaf 16 en een voor de onder-16-jarigen en pedofielen die zich de zelfde taken blijft stellen als onder de NVSH-vlag. Men heeft ook de bereidheid om in WOPJE deel te blijven nemen.

bron: 'Groningen' door Gorrit Goslinga; NIKS (maandblad van de NVSH werkgroep Jeugdemancipatie); januari 1982