Het paarse levens gevoel van Jan Marijnissen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[Jan Marijnissen, SP:] Natuurlijk zijn wij het eens met het homohuwelijk. Ik moet er wel bij zeggen dat ik mij in de loop van de jaren '80 verbaasd heb over de homobeweging. Wedijveren voor de burgerlijke verworvenheden van de hetero's zou niet het eerste zijn wat bij mij opkomt! [...]

Op het terrein van de seksualiteit wil ik geen zedenmeester zijn. In het algemeen ben ik van mening dat je er rücksichtslos een streep onder moet zetten wanneer een betrokken partij er echt nadeel van kan ondervinden. Dat heeft niets met leeftijdsverschillen uit te staan, maar met verschillen in macht. Een aantal punten spelen zich af in een grijs circuit. Daar moet over gepraat kunnen worden. Je moet vooral voorkomen dat er taboes ontstaan. Ik ben dan ook van mening dat opvoeding en educatie vooral gericht moeten zijn op het weerbaar en assertief maken van mensen.

bron: Interview 'Het paarse levens gevoel van Jan Marijnissen' door Martin Maassen; De Nieuwe Sekstant; oktober/november 1996