Het sprookje van het reine kind

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Verleden maand publiceerden wij een algemeen verhaal over pedofilie. Deze maand komen pedofielen zelf aan het woord en enkele kinderen die bij zo'n relatie zijn betrokken. Ook laat psycholoog Theo Sandfort zijn licht schijnen over voor- en nadelen van pedofiele relaties. De belangenvereniging voor pedofielen, Martijn, geeft haar visie. [...]

Een van de deskundigen op het terrein van de pedofilie is Theo Sandfort. Hij is psycholoog aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en heeft verschillende onderzoeken naar pedofilie gedaan. [...] Je kunt volgens Sandfort ook niet zeggen of mensen geboren worden met pedofiele neigingen. Het is in zijn visie meer zo dat de levenservaring bepaalt wat je later wordt. Alle mensen hebben die gevoelens nou eenmaal en dan is het alleen interessant om te vernemen hoe ze er me omgaan. [...]

Je kunt het ook zien in de geschiedenis van het COC. In het begin was er geen scheiding tussen homoseksualiteit en pedoseksualiteit, het was gewoon een vorm van homoseksualiteit. Later, toen het COC officiële erkenning ging na streven nam het afstand van pedoseksualiteit doordat het de erkenning in de weg stond. [...]

De, al dan niet aanwezige gelijkwaardigheid binnen een pedofiele relatie is een punt waarover volgens Sandfort veel vooroordelen en misvattingen bestaan. Sandfort: 'De vraag moet niet zijn: wie heeft de meeste macht? Belangrijker is het om te zien hoe er met die macht wordt omgegaan. [...] Macht komt in iedere relatievorm voor. Een pedofiele relatie levert een jongere ook wat op: geborgenheid, praten over zaken waarover hij thuis vaak niet kan praten, en soms ook geldelijk voordeel. Wat bijna nooit voorkomt is dat een jongere zich seksueel tot een oudere voelt aangetrokken, ze geilen niet op de oudere. Het overkomt ze min of meer of ze laten het gewoon gebeuren. De seksualiteit van een kind ligt ook veel minder vast dan bij een oudere. In de wet zou het dan ook anders geregeld moeten worden. Seks onder dwang, gewelddadige seks en overwicht zou strafbaar moeten zijn en de rest niet. Voordat dat bereikt is moet er nog wel het een en ander veranderen. Zaken dienen meer bespreekbaar te worden waardoor mensen meer te weten komen over pedofilie. Pas dan kun je een ander beleid krijgen. In ieder geval is het belangrijk dat er in de naaste omgeving van de pedofiel over gesproken kan worden. Dat maakt de relatie gemakkelijker en ook de ouders van de jongere kunnen het maar beter weten, tenzij de jongere zelf aangeeft dat het bij hem thuis niet bespreekbaar is. Belangrijk is het echter dat seks met een kind te allen tijde dient aan te sluiten op de belevingswereld van het kind zelf'.


De ene keer begin ik [Oscar, 12 jaar] en een andere keer begint hij. Zelf wil ik gewoon alles uitproberen, een meisje, een jongen van mijn eigen leeftijd en oudere mannen. Met mijn leeftijdsgenoten kan ik hier nauwelijks over praten omdat ze er niets van snappen. Ze zijn niet vrij genoeg en kunnen er ook met hun ouders niet over praten. Ik ben heel vrij opgevoed en geloof ook niet in het bestaan van kinderlokkers. Pedofielen zijn mensen die van kinderen houden maar er, door de maatschappelijke weerstanden, moeilijk voor uit kunnen komen.' Oscar zijn vader denkt en zegt: 'Wij weten van zijn pedofiele relaties af. Voor ons is het geen bezwaar. Overal waar mensen elkaar ontmoeten kan genegenheid ontstaan, waarbij leeftijd en geslacht niet belangrijk zijn. Als mensen maar niet denken dat ik mijn kind ter beschikking stel, het is mijn eigendom niet. Ons kind is vrij opgevoed en weet veel van seksualiteit af. Hij kan en mag zelf beslissen tot hoever hij gaan wil. De emotionaliteit van een kind valt in een groot gat tussen het moment dat hij aan de moederborst ligt en het echt mag. Waar je die grens legt is verschillend. Voor de wet is het zestien jaar. Voor mijn zoon ben ik blij met wat hij meemaakt, hij door elke opgedane ervaring. Niet dat ik ervoor pleit dat ieder kind maar met oudere mensen moet omgaan, je moet er alleen niet per definitie afwijzend tegen over staan. [...]

Frenken is ook psycholoog en neemt een meer gematigd [in vergelijking tot Wolters in het artikel] standpunt in over pedofilie. 'Het is een heterogeen begrip, van gelegenheidscontact tot langdurige relatie, van hetero tot homo, alle mogelijke variaties komen voor. De sociale afkeuring van zulke relaties is echter nog enorm groot. Straf moet er blijven als dingen tegen de wil van het kind gebeuren of als de ontwikkeling van het kind geschaad wordt. De maatschappij ziet de nuanceverschillen niet en gooit alles over een kam, vandaar ook de agressieve benadering van de pedofielen. Een verlaging van leeftijd naar twaalf jaar is prima zolang er maar geen sprake is van dwang en overwichtsituaties. Van contacten van bij voorbeeld een man van achtenvijftig en een kind van dertien is er bijna altijd sprake van een overwichtsituatie door de oudere en dan kom je al snel in de strafrechtsfeer terecht.' [...]

Ook pedofielen hebben een belangenvereniging. Martijn is de naam van de club die ongeveer 330 leden telt. Vijf jaar geleden werd het als particulier initiatief opgericht uit onvrede met de NVSH jeugdemancipatie. Martijn wilde een vereniging zijn en een blad uitgeven van, voor en door pedofielen. Dit blad heet O.K. en verschijnt tweemaandelijks in een oplage van 650 exemplaren. Voorts verzorgt de vereniging voorlichting, onder andere op scholen, houdt thema-avonden en week-ends. Door het minder liberale klimaat ten aanzien van pedofilie wordt er vanuit de scholen de laatste jaren weinig om voorlichting hierover verzocht. [...] Volgens de statuten wil Martijn opkomen voor de eigen rechten van de pedofiel en in de tweede plaats voor de rechten van de kinderen.

bron: Artikel 'Het sprookje van het reine kind' door Peter Hijmans; De Gay Krant; juli (?) 1987