Integratie personen met pedofiele gevoelens - Roze Zaterdag Deventer

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Onlangs besloten wij naar de Roze Zaterdag in Deventer te gaan, ondanks dat de organisatoren van het evenement eerder lieten weten dat wij niet welkom zijn. Echter, de ontstane commotie rondom deze keuze, heeft ons doen besluiten toch niet te gaan. We kregen en krijgen momenteel bedreigingen via e-mail en via andere wegen. Uit homokringen hebben wij verder opgevangen dat homo's bang zijn een slechte naam te krijgen of verworvenheden te verliezen door onze aanwezigheid. Ook heeft de voorzitter van het organisatiecomité, Rik Görtemöller, laten weten de politie te zullen verzoeken ons te verwijderen van de infomarkt, als wij er onze organisatie zouden promoten.

Wij denken daarom dat onze aanwezigheid provocerend zou werken, wat niet bevorderlijk is voor de integratie en acceptatie van mensen met pedofiele gevoelens. Voor homo's draait de Roze Zaterdag blijkbaar niet alleen om de acceptatie van hun voorkeur, maar ook om hun seksuele vrijheid. Dat laatste maakt in onze optiek dat de organisatie niet met ons geassocieerd wil worden.

Vereniging MARTIJN had op de Roze Zaterdag aanwezig willen zijn om de bezoekers erop te wijzen dat de homofiele voorkeur geaccepteerd mag zijn, maar de pedofiele niet. En dat vinden wij vreemd, want het gaat in beide gevallen om gevoelens, waarvoor ieder een manier moet vinden om er op acceptabele wijze mee om te gaan.

Pedofilie staat in de volksmond bekend als 'seks met kinderen' en niet als een voorkeur, zoals dit wel bij homofilie en heterofilie het geval is. Helaas werkt dit de integratie van mensen met pedofiele gevoelens tegen. De meeste pedofielen weten op een gepaste manier met hun gevoelens om te gaan. Desalniettemin leven ook deze pedofielen in angst voor vervolging en kunnen zij rekenen op (doods)bedreigingen als zij openlijk voor hun gevoelens uitkomen.

De manier waarop de politiek en de media met het onderwerp "pedofilie" omgaan, leidt tot demonisering van alle pedofielen. Zo zei een DJ van Radio 538 op dat station onlangs - na een interview met een bestuurslid van Vereniging MARTIJN - dat dit soort mensen vroeger op een eilandje gezet werden en er dan een bommetje op konden verwachten. Zo'n opmerking komt keihard aan bij pedofielen, die toch al zo in de verdrukking zitten. We hebben niet allemaal een olifantenhuid.

Het geven van voorlichting op bijvoorbeeld middelbare scholen of via Postbus 51 zou helpen om een genuanceerder beeld te schetsen van pedofielen. Een pedofiel is namelijk niet per definitie een kinderverkrachter! Dit onderscheid moet worden benadrukt, zoals bijvoorbeeld wordt gedaan in de bijgevoegde brochure van de CLogo groep, waarin over 'self-oriented pedophiles' en 'child-oriented pedophiles' wordt gesproken. Ook zal het een stuk helpen, als de media rekening houdt met pedofielen die hun best doen om op een goede manier met hun gevoelens om te gaan. Misschien dat we dan niet meer dit soort e-mails ontvangen: "Criminelen !!! Pleeg zelfmoord !!!".

Vereniging MARTIJN kan niet in haar eentje de maatschappij veranderen. Daarom hopen wij dat de mensen die deze brief ontvangen ons daarbij willen helpen.

Bestuur Vereniging MARTIJN

bron: Persbericht 'Integratie personen met pedofiele gevoelens' door Bestuur Vereniging Martijn; Brief verstuurd aan politieke organisaties, media en diverse andere organisaties; 9 juni 2003

Alle ontvangen reacties:

Reactie van het CDA

's-Gravenhage, 25 juni 2003
Betreft: integratie personen met pedofiele gevoelens

Geacht Bestuur,

Uw brief inzake integratie van personen met pedofiele gevoelens, naar aanleiding van Roze Zaterdag in Deventer, heb ik in goede orde ontvangen.

Ik heb eveneens de folder gelezen die u hebt meegezonden. Ik kan mij niet vinden wat daar betoogd wordt. Ieder mens moet in zijn leven leren omgaan met zijn gevoelens. Maar er kunnen ook situaties of momenten zijn dat het leren omgaan daarmee inhoudt dat men er niets mee doet. Homoseksualiteit is een voorkeur tussen volwassenen, net als heteroseksualiteit. Het criterium is de volwassenheid. Daar waar kinderen in het geding zijn, moet de volwassene zijn verantwoordelijkheid nemen en kunnen wegstappen. Ook al vindt het kind in kwestie een dergelijke relatie geen probleem; de volwassene dient afstand te bewaren.

Met vriendelijk groet,
M.L. de Pater - van der Meer
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

Reactie van Eurodusnie

Van: Anarchistisch Collectief Eurodusnie
17 juni, 2003

Beste Vereniging Martijn, Beste Marthijn Uittenbogaard,

We hebben meermaals post van jullie mogen ontvangen, betreffende het onderwerp pedofilie. We hebben gehoor gegeven aan jullie verzoek om het met objectief oog te bekijken, en zijn tot de conclusie gekomen dat dit geen thema is waar Eurodusnie iets mee kan of wil doen.

Zoals meneer Uittenbogaard in zijn brief terecht opmerkte [waarschijnlijk forum Eurodusnie geuit], houden wij ons namelijk bezig met verschillende aspecten van globalisering en het verzet daartegen.

Daarom sturen wij het laatste krantje naar jullie terug en verzoeken wij u ons van uw mailing lijst af te halen.

groetjes,
Eurodusnie

Reactie namens de Minister van Justitie

Ministerie van Justitie
Directoraat-Generaal Rechtshandhaving
Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

30 juni 2003
onderwerp: uw brief plus bijlage van 9 juni jl.

Geachte dames/heren,

In antwoord op uw bovengenoemd schrijven bericht ik u dat ik hiervan heb kennisgenomen, doch dat ik geen reden zie om er inhoudelijk op te reageren.

Ik hoop u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie,
namens deze,
hoofd bureau Juridische en
Beleidsondersteunende Aangelegenheden,
H.Ph. Mayer


Tekst gestuurd aan:

 • 2Vandaag
 • 538 magazine
 • AHS
 • ANP
 • AT5
 • AVRO-radio
 • Algemeen Dagblad
 • Amnesty International Nederland
 • Amnesty International Vlaanderen
 • B&W
 • BN/de Stem
 • BNN
 • BUTT
 • Barend & Van Dorp
 • Buitenhof
 • CAW Stimulans / Gezins en Relationeel welzijnswerk
 • CDA Eerste Kamerfractie
 • CDA Partijbureau
 • CDA Tweede Kamerfractie
 • CDA Wetenscappelijk Instituut
 • CDjA
 • Capaciteitsgroep Klinische Psychologie
 • Centrum Seksuele Voorlichting België
 • ChristenUnie
 • ChristenUnie Wetenschappelijk Bureau
 • Commissie Gelijke Behandeling
 • D66 Eerste Kamerfractie
 • D66 Europese Fractie
 • D66 Landelijk Bureau
 • D66 Tweede Kamerfractie
 • D66 Wetenschappelijk Bureau
 • DWARS
 • De Groene Amsterdammer
 • De Groenen
 • De Groenen Wetenschappelijk Bureau
 • De Helling
 • De Humanist
 • De Limburger
 • De Nieuwe Sekstant
 • De Roze Golf
 • De Standaard
 • De Volkskrant
 • Elsevier
 • Eurodusnie
 • Expreszo
 • FOK.nl
 • Gay & Lesbian Switchboard
 • Gay & Night
 • Gay Krant
 • Gay News
 • Gazet van Antwerpen
 • Gemeentepolitie, Bureau Zedenzaken Den Haag
 • Gemeenschappelijke Persdienst
 • Groen Front!
 • GroenLinks Eerste Kamerfractie
 • GroenLinks Europese Fractie
 • GroenLinks Landelijk Bureau
 • GroenLinks Tweede Kamerfractie
 • Groenlinks Wetenschappelijk Bureau
 • HP/De Tijd
 • Hart van Nederland
 • Het Elfde Uur
 • Het Lagerhuis
 • Het Parool
 • Het Volk
 • Humanistisch Verbond
 • Humanistische Omroep
 • Humo
 • J/M
 • JOVD (VVD-jongeren)
 • Jonge Democraten
 • Jonge Fortuynisten
 • Jonge Socialisten
 • KRO-radio
 • KUTT
 • Koinos
 • LPF
 • Landelijke Vereniging van Anti Discriminatie Bureau's en meldpunten
 • Leefbaar Nederland
 • Leidsch & Haarlems Dagblad
 • Libertarische Partij
 • MVS
 • Ministerie van Justitie
 • NCPN
 • NCRV-radio
 • NOS-Jeugdjournaal
 • NOS-Nieuws
 • NPS
 • NRC
 • NVIH-COC
 • NVIH-COC Afd. Groningen
 • NVIH-COC Afd. Nijmegen
 • NVSH
 • NVVS
 • Nachtsuite
 • Nederlandse Vereniging van Journalisten
 • Netwerk
 • Nieuwe Revu
 • Nieuwsblad van het Noorden
 • Nova
 • Nu.nl
 • Oecumenische Werkgroep
 • Onafhankelijke Senaatsfractie
 • Opzij
 • Ouders van Nu
 • Panorama
 • Partij van de Toekomst
 • Partij voor de Dieren
 • PerspectieF
 • Pim Fortuyn Foundation
 • Politie Afd. Homo-emancipatie
 • Postbus 51
 • PvdA Partijbureau
 • PvdA Tweede Kamerfractie
 • PvdA Wetenschappelijk Bureau
 • ROOD, SP-jongeren
 • RTL Boulevard
 • RTL-Nieuws
 • RVU
 • Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Ratelband Research Institute
 • Rondom 10
 • RozeLinks
 • Rutgers Nisso Groep
 • SGP
 • SGP-jongeren
 • SP Eerste en Tweede Kamerfractie
 • SP Partijbureau
 • Schorerstichting
 • Seksualiteit.nl
 • Stem van Nederland
 • Stichting GALA
 • Stichting Korrelatie
 • Stichting Roze Zaterdag Deventer 2003
 • Stichting de Kringen
 • sQueeze
 • Telegraaf
 • Tolerance Unlimited
 • Transformatie
 • Trouw
 • VPRO
 • VVD Homo(werk)groep
 • VVD Landelijk Bureau
 • VVD Tweede Kamerfractie
 • VVD Wetenschappelijk Bureau
 • Verwey-Jonker Instituut
 • Vrij Nederland
 • Wegener Uitgeverij Gelderland/Overijssel
 • Wetenschappelijk Bureau SP
 • Wild Side
 • XL
 • ZiZo - Magazine
 • Zij aan Zij