Jeanne van Velse-Hoogland: 'Seks bron van conflicten tussen ouders en kinderen'

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Ondanks de seksuele revolutie uit de jaren zestig en de komst van de pil is het idee dat vrouwen niet of weinig seksuele gevoelens hebben in onze cultuur niet helemaal uitgebannen, meent Jeanne van Velse-Hoogland [seksuologe bij de NVSH]. Nog steeds heerst er een Victoriaanse moraal, die dieper zit dan menigeen wil erkennen. Zo denken we bij diverse vormen van seksueel gedrag automatisch alleen aan mannen. "Hebben we het over pedofilie, denken we aan een kinderlokker, altijd een man. Maar de helft van de wereld bestaat uit vrouwen. Dat er dus ongetwijfeld ook vrouwen zijn met pedofiele gevoelens komt bij niemand op." [...]

"In veel gezinnen wordt nog steeds niet over seksualiteit gepraat." Als ouders niet met hun kinderen over gevoelens praten en dus ook niet over seksualiteit, dan is een generatieconflict voorspelbaar. Vooral als kinderen hun seksualiteit anders willen beleven als pa en ma zich dat voorstellen. "Hoe moeilijk hebben ouders het er niet mee als hun zoon homoseksueel blijkt te zijn. Ouders zien hun kinderen vaak ook niet als een seksueel wezen, dat plezier heeft bij bepaalde seksuele handelingen, en ermee bezig is."

Ouders zullen hun kinderen ook seksueel moeten opvoeden, is Jeanne van Velse-Hoogland's stellige overtuiging. Dat lichamelijke en seksuele aspect wordt te vaak veronachtzaamd in de opvoeding, maar het is voor hun ontwikkeling zeer belangrijk. "Ouders zullen kinderen moeten leren zonder schaamte en schuldgevoel met seksualiteit om te gaan. Als ouder zul je hen ook moeten leren hoe ze op seksuele toenaderingen moeten reageren. Ze leren ook nee te kunnen zeggen tegen de dingen die ze niet willen. Daarmee maak je ze weerbaarder en wordt de kans kleiner op machtsmisbruik door volwassenen."

bron: Artikel < 'Seks bron van conflicten tussen ouders en kinderen' - Jeanne van Velse-Hoogland heeft wijsheid niet in pacht > door Theo Krabbe; Zutphens Dagblad; 8 februari 1992