Jong en oud en hoe het zich verhoudt

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Door: Wiky van Rijssel e.a.

Tekst als pdf-file: Jong en oud en hoe het zich verhoudt

Pdf bevat de volgende drie artikelen:
- 'Jong en oud en hoe het zich verhoudt' door Wiky van Rijssel
- 'Het werd een soort jeugdcentrum hier' door Rudie Kagie
- 'Het Verenigd Koninkrijk in rep en roer' - Betreft een interview met Edward Brongersma door Theo van Stegeren

[Citaat uit de tekst:] Wellicht ook realiseert men zich dat het beeld van het onmondige en onwetende kind wat tegenstrijdigheden begint te vertonen. Kinderen hebben een volwassen aandeel in de afzetmarkt van kleding-, speelgoed- en platenindustrie. De fabrikanten zijn zich daar in ieder geval zeer van bewust. Kinderen vanaf 12, 13 jaar vormen het publiek bij Toppop en Popparade en zijn in de meerderheid bij de meeste popkoncerten. Een belangrijk deel van de drugscene bestaat uit 14-jarigen. Via radio en tv weten kinderen veel. Ze weten ook beter wat ze zelf willen. Kinderen wagen het op soms jonge leeftijd de benen te nemen als het ze thuis niet meer bevalt. Kinderen spreken vaker tegen, zoeken hun eigen raadgevers. Ouders beginnen te beseffen, dat zij allang niet meer de enigen zijn, die kinderen vertellen wat goed voor hen is. [...]

Maar eveneens geldt, dat wanneer mensen eenmaal bepaalde dingen weten, het veel moeite kost om net te doen alsof die dingen niet bestaan. Een van de gevolgen zou kunnen zijn, dat de beoordeling van pedofilie - van relaties tussen ouderen en jongeren - z'n scherpe kanten gaat verliezen. Dat de diskussie gevoerd kan gaan worden zonder de opgewonden vooroordelen waarin tot nu toe werd gedacht. Niet omdat alles nu maar moet kunnen, maar wel omdat het een goeie zaak is als mensen gaan inzien dat ze het gedrag van anderen niet af kunnen doen met abnormaal, ziek of pervers. Dat veel van dat gedrag niet zover van hen staat als zij wel hadden willen geloven. Wanneer mensen, groot en klein, de kans krijgen dichter bij zichzelf te leven en voor zichzelf op te komen, zullen zij in de maatschappij minder makkelijk te manipuleren zijn. Ook dat lijkt mij een goeie zaak.

bron: Artikelen 'Jong en oud en hoe het zich verhoudt' door Wiky [Wicky?] van Rijssel; 'Het werd een soort jeugdcentrum hier' door Rudie Kagie; 'Het Verenigd Koninkrijk in rep en roer' door Theo van Stegeren; Sekstant; april 1978