Kind op de radio over kinderlokkers

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

In de radio-uitzending "Groot uur U" van 8 februari 1977 zei een kind het volgende: "Ik ben elf jaar. Mensen die graag kinderen om zich heen willen hebben, kinderlokkers, nemen ze ook gevangen. Als zulke mensen kinderen om zich heen willen hebben, maak dan een huis waar kinderen en die mensen met elkaar in aanraking zijn, dan zullen ze de kinderen niet zo gauw meer meenemen, daar hebben ze geen behoefte meer aan."

bron: N.i.k.s. Orgaan van de NVSH-landelijke werkgroep pedofilie; NIKS staat voor: naar integratie kindersexualiteit; Groot Uur Uur van: 8 februari 1977