Kinderlokker - PSVG

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

In het juli-augustusnummr van Sextant was een bijdrage opgenomen van Kees Tom. Hij schreef over de folder "De kinderlokker" van de Protestantse Stichting ter Bevordering van Verantwoorde Gezinsvorming. Daarbij stelde hij dat de illustraties een vertekend beeld opleverden van wat een kinderlokker is, omdat daarin de suggestie werd gewekt dat het altijd ging om mannen die jongetjes meelokten. Daarmee werd volgens Kees Tom een bepaald stereotiep beeld van de homofiel bevestigd.

Ook de Nederlandse Vereniging van Homofielen COC was deze mening toegedaan. Na een uitgebreide correspondentie over deze zaak heeft nu de PSVG besloten om in te gaan op een suggestie van het COC. Er zal een inlegvelletje gevoegd worden in het pamflet en bij een eventuele volgende druk zullen de gewraakte plaatjes of gewijzigd worden of geheel vervallen.

bron: 'Kinderlokker/PSVG'; Sextant, 50ste jrg, nr. 9; september 1970