NIKS 1980-10

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Terug

Index

Vooruit


dec 1980

Inhoud

Indianerkommune twee keer per week politie-inval

Gerard Zwerus voorzitter af - Opvolger Gorrit Goslinga luidt hem uit

Wij zijn punks - Twee twaalfjarige punks vertellen wat hen beweegt

Uitneembaar katern met poëzie

Dat maak ik zelf wel uit! - 'Het kind en zijn recht' van J.E. Doek - Boekrecensie door Edward Brongersma

Broertje van NIKS - Over het blad Martijn

en meer

Pagina 01 | Pagina 02 | Pagina 03 | Pagina 04 | Pagina 05 | Pagina 06 | Pagina 07 | Pagina 08 | Pagina 09 | Pagina 10 | Pagina 11 | Pagina 12 | Pagina 13 | Pagina 14 | Pagina 14a | Pagina 14b | Pagina 14c | Pagina 14d | Pagina 15 | Pagina 16 | Pagina 17 | Pagina 18 | Pagina 19 | Pagina 20 | Pagina 21 | Pagina 22 | Pagina 23 | Pagina 24 | Pagina 25 | Pagina 26 | Pagina 27 | Pagina 28


Als pdf-file: NIKS80_10.pdf


bron: N.I.K.S., 4e jaargang, nummer 10; N.I.K.S. staat voor Naar Integratie KinderSexualiteit; december 1980