OK magazine 75 nummers terug: nummer 7, november 1987

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

OK magazine 75 nummers terug!

Eerste indruk

Tijdens het doorbladeren van het zevende OK Magazine zie ik meteen dat er meer variatie in de onderwerpen zit dan in het vorige nummer. Ook de foto's lijken me meer aan te spreken; door het blad heen staan er een behoorlijk aantal van Pojkart.

Recht op seksualiteit

Alweer het vijfde deel in deze reeks. Het artikel gaat dit keer wat dieper in op de seksuele ontwikkeling van het jonge kind. Kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar zitten graag op schoot bij een volwassene. Zij zoeken ook echt lichamelijk contact, bijvoorbeeld in de vorm van strelen en stoeien. Jongens lijken hierin wat sneller afstandelijk te worden dan meisjes. Sommigen houden nog wel het lichamelijk contact maar houden het vooral bij stoeien alleen. Op schoot zitten is er veel minder bij. Kinderen onder elkaar spelen op die leeftijd ook seksuele spelletjes. Het zogenaamde doktertje spelen is daarvan een goed voorbeeld. Meestal gebeurt dit soort spelletjes buiten het zicht, in verborgen hoekjes. Jongere kleuters zijn vooral geïnteresseerd in hun eigen geslachtsdelen, de oudere kleuters juist meer in de geslachtsdelen van anderen. Zowel jongens als meisjes hebben meer interesse voor de penis. Samen met de basisschooltijd valt min of meer de zogenaamde latentieperiode van het kind. Algemeen wordt aangenomen dat kids dan weinig met seksualiteit bezig zijn. Toch wordt dat deels door dit artikel onderuit gehaald. Ook tijdens de latentieperiode wordt er doktertje gespeeld en zelfs is er sprake van wederzijdse masturbatie. Hierover worden ook enkele jongens aan het woord gelaten...

De voorzitter fantaseert

De toenmalige voorzitter van MARTIJN laat een aantal klassieke situaties de revue passeren in zijn fantasie. Zo is er een fanatieke supporter aan de zijlijn te vinden van een wedstrijd van de e-pupillen. Een man van midden dertig stoeit in het zwembad met een paar meisjes; als hij vervolgens naar huis wil gaan wordt hem door een badmeester gezegd dat dit de eerste en tevens de laatste keer is dat hij zich zo vrij kan gedragen met die meiden. Een gescheiden man valt eigenlijk al zijn hele leven op jonge meisjes; toch besluit hij te trouwen. Hij is een voorbeeldige vader, maar nadat zijn kinderen het huis uit zijn heeft hij niet meer zoveel redenen om bij zijn vrouw te blijven. Nu hij weer op zichzelf woont, zoekt hij opnieuw contact met meisjes, maar blijft dat zonder gevolgen? Een andere volwassen man heeft een geweldig vriendje van dertien jaar. Omdat de ouders van die knul gescheiden zijn, vindt de moeder het contact tussen de man en haar zoon een goede vervanger voor het gemis van een vader. Het contact wordt dan ook almaar hechter, maar dan stopt het ineens... Onze volwassen vriend gaat op onderzoek uit en wat blijkt? De vrienden van de dertienjarige knul zien hem als flikkertje... natuurlijk heeft hij daar geen trek in!

Portret: Jos Ruting

Kort voor de uitgave van dit nummer van OK overleed Jos Ruting (1900 - 1987). Ruting was schrijver van een zestal romans en verhalenbundels. Een van deze was 'Romeinse slaafjes' (1974). Er wordt kort ingegaan op deze roman en andere verhalen van zijn hand.

'Jeugd en seksualiteit'

Op 10 januari 1987 werd er door het Humanistisch Verbond een themadag georganiseerd over Jeugd en Seksualiteit. Aan deze dag werd bijgedragen door Theo Sandfort (sociaal psycholoog en onderzoeker naar seksuele gedragingen van jongeren); Marga Reiniers [Reniers?] (werkzaam bij de Rutgers-stichting; deskundige seksuele voorlichting); Carla van Lichtenburg [Lichtenburcht] (werkzaam bij de Utrechtse gemeentepolitie als deskundige op het gebied van incest); J.L. [edit] (voorzitter van de humanistische jongerengroep) en tot slot Hans Hoekzema.

Als introductie op het forum dat die dag plaatsvond, wordt gemeld dat het C.O.C. begin 1987 een voorstel indiende bij de toenmalige minister van Justitie. Het C.O.C. wilde een toevoeging aan artikel 249 WvS (Wetboek van Strafrecht) waarin ze stelde dat het verbod op intieme relaties tussen een volwassene en een minderjarige niet van toepassing zou zijn wanneer de jongere op vrijwillige basis het contact heeft gezocht. Het forum wilde echter nog een stapje verder gaan en de gehele leeftijdgrens laten vervallen ten gunste van een wet waarin seksueel misbruik in zijn algemeenheid strafbaar wordt gesteld. J.L.: 'Kinderen hebben net zoveel recht op seksuele ontplooiing als volwassenen.' Carla van Lichtenburg bestreed dat niet maar was van mening dat kinderen onderling tot ontplooiing zouden moeten komen. Zij pleitte dan ook voor een verfijning van de wetsartikelen 247 en 249 om alzo een door alle betrokkenen positief ervaren pedofiele relatie niet strafrechtelijk te vervolgen. Theo Sandfort is net als J.L. tegen leeftijdsgrenzen. "Waarom zou je iemand die op zijn zestiende aantoont dat hij goed kan autorijden dat recht onthouden?"

Portfolio

Deze keer staan er zeer verschillende foto's in het portfolio. Om te beginnen twee meisjes, van wie er één wel heel jongensachtig uitziet, alleen door haar naaktheid weet je dat ze geen jongen is. Vervolgens vijf echte jochies. Eén foto is erg mooi: een naakte jongen staat met zijn armpjes stoer in z'n zij terwijl op zijn rug een adelaarsvlieger hangt. Verder twee jongens in ondergoed en een naakte jongen op het strand. Tenslotte een meisjesachtige jongen wiens ware geslacht op zijn beurt door zijn naaktheid verraden wordt.

En verder...

Op bladzijde negen zien we een brief die het toenmalige bestuur van onze vereniging aan de redacties van "De Delftse Courant" en "Het Algemeen Dagblad" stuurde. Onderwerp van de brief was een omstreden bijschrift bij een foto waarop ook enkele OK magazines te zien waren. Hiermee suggereerde "De Delftse Courant" dat de OK kinderporno zou bevatten. De brief van het bestuur van MARTIJN heeft als rectificatie in de betreffende krant gestaan.

Er wordt in dit nummer van OK Magazine een thema-avond over pedoseksualiteit aangekondigd, die vlak voor Roze Zaterdag in Utrecht plaats zal vinden. Advocaat Job Knap zal commentaar geven op het nieuwe wetsontwerp over leeftijdsgrenzen in de zedelijkheidswetgeving. Joop Keesmaat (van de 'Roze Driehoek' uit Eindhoven) praat over de opschudding rondom de boekjesserie voor jongens van 8-12 jaar: "Vies is Lekker". (In OK nummer 9 staat een verslag van deze avond. red.)

Er staat ook nog een artikel in van Dr. Edward Brongersma (1911 - 1998). Hij bespreekt de zedenwetgeving en komt o.m tot de conclusie dat twee jongens van veertien die elkaar bevredigen strafbaar zijn en derhalve een gevangenisstraf van zes jaar riskeren.

bron: Artikel 'OK magazine 75 nummers terug!' door Boysocks; OK Magazine, nummer 82; november 2002