Vrouwen en pedofilie - Op een oude fiets moet je het leren

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Bij de term pedofilie denkt men over het algemeen aan mannen die misbruik maken van kinderen. Maar dat is niet het soort relatie waar wij op doelen. Onder pedofilie verstaan wij: een (seksuele) relatie van een volwassene met een minderjarige op basis van vrijwilligheid. [...]

De grote angst, afkeer en afkeuring die het onderwerp pedofilie te weeg brengt heeft duidelijk te maken met de rolverdeling tussen mannen en vrouwen: vrouwen en kinderen horen bij elkaar en mannen hebben daarbij niets te zoeken. Het afwijzen van pedofilie heeft ook te maken met de instandhouding van 'de hoeksteen van onze maatschappij, Het Gezin.' Kinderen zijn, tot ze zelfstandig kunnen opereren, overgeleverd aan hun ouders. Wanneer de verhouding ouder/kind niet goed is, hebben kinderen geen alternatieven om aan de macht van ouders en het gezin te ontkomen. [...]

Lange tijd is in feministische kring seksueel geweld de enige invalshoek geweest naar seksualiteit; als er iets ter sprake kwam over seksualiteit was het 'tegen': tegen het machtsmisbruik van mannen, tegen porno, tegen de onverzadigbare neukbehoefte van mannen. De laatste jaren is er ook een andere stroming ontstaan, die meer nadruk legt op lust. [...]

Het onderwerp 'Vrouwen en Pedofilie' is nauw verweven met bovenstaande materie ('Mag ik wel vrijen met een meisje van dertien, ben ik normaal?') en verdient zonder vooringenomenheid behandeld te worden. [...]

We zijn benieuwd naar alle ervaringen van vrouwen met jongens en met meisjes, maar ook naar de ervaringen van meisjes met oudere mannen of met oudere vrouwen. Die ervaringen kunnen erotisch, sensueel en seksueel zijn, met meisjes van 11 en meisjes van 17. We willen geen leeftijdsgrens stellen en ook geen rigide normen of het wel 'echte' pedofilie is. Met één duidelijke afbakening, het gaat om contacten op vrijwillige basis. Over seksueel misbruik hebben we het niet. [...]

Het is niet onwaarschijnlijk dat de meerderheid van de feministen zich aansluiten bij de pedo-vijandige gevoelens die de maatschappelijke norm zijn. Sterker nog, met name in de VS en de Scandinavische landen, hebben lesbische vrouwen zich actief ingezet om pedo's te weren uit homo-organisaties. Door de ervaringen van vrouwen met jongeren te beschrijven kan de afstand zo niet overbrugd, dan in ieder geval verkleind worden.

bron: Artikel 'Vrouwen en pedofilie - Op een oude fiets moet je het leren' door Marjan Sax & Sjuul Deckwitz; Homologie; Jaargang 12 nr. 5; september/oktober 1990