'We hebben opa's nodig'

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Voor de jonge homo's en lesbiennes van de jaren negentig zijn de begrippen homostrijd en gay pride totaal passé. Ze willen zich amuseren, consumeren en meer niet, de Veronica-mentaliteit viert hoogtij. Dit is de teneur van het interview met Marcel Teerling, een bestuurslid van het Nederlandse homojongeren overleg, dat onlangs verscheen in Homologie onder de veelzeggende titel "De schokkende oppervlakkigheid van homojongeren". [...]

Zowel voor de Verkeerd Geparkeerden als als voor de anciens is de solidariteitsgedachte een evidentie: het gevoel van solidariteit komt voort uit het bewustzijn dat de andere minderheidsgroepen (b.v. de migranten en de pedo's) slachtoffer zijn van dezelfde onderdrukkinsmechanismen als de homo's. Er komen dan ook heel wat reacties los als men hoort dat precies op dit punt heel wat heibel ontstond bij de discussie rond het eisenplatform van de Roze Zaterdag (de pedo's werden uiteindelijk gewipt, de migranten staan wèl vermeld).

[Peter:] 'Mensen die in de beweging zitten willen opkomen voor hun rechten, ze reageren, ze willen dingen veranderd zien. Maar de homo's die niet echt problemen ervaren of ze niet van die aard vinden om er voor op straat te komen, die mensen vinden het niet nodig om solidair te zijn met de anderen'. [...]

[Guido:] Zeker nu zou de homobeweging zich moeten inschakelen in een bredere anti-racistische en anti-fascistische beweging. 'We moeten er voor zorgen dat we niet in hetzelfde kringetje blijven cirkelen en ons alleen maar richten op onze achterban, want dan lopen we het gevaar zonder veel moeite van de kaart geveegd te worden.

bron: Artikel < Anciens vs. Jeune Premiers van de Homobeweging - "We hebben opa's nodig" > door Frans de Boeck; De Janet nr. 40; april 1992